Aşk Bensizlik Ülkesidir / İsmail Acarkan


…İnsan yeni bir şey söylemez, ama yeni bir şekilde söyleyebilir…

…O değerinden bir şey kaybetmez. Olsa olsa onu anlamayanlar onu kaybetmiş olur…

…Aşk kişiye yukarıdan gelir. Ancak kişi, bunu ‘gözünün önünden’ bilir…

…Nefsin duygu merkezi "ilgi-sevme/sevilme-ilişkiyi devam ettirme-istediğine erişmek-istenilmek" fonksiyonlarını oluşturur. Bu sevgi hali, aşk ile en çok karıştırılan duygu halidir…

…Aşk; ruhun duygusudur. Onda negatiflik yoktur…

Nefis; “Sen onunlasın ama o başkalarıyla” der; “ Sen kendini aldatıyorsun, bak sana yüz vermiyor, seni tersliyor bile; niye sana ait değil ki; sen yanıyorsun ama o bundan habersiz; sen onu böyle sonsuz severken o seni birazcık olsun seviyor mu?” diyerek âşığı dünyevi düzeye indirmeye çalışır…

…Gerçek kavuşma Hakk’ın tecellisinin bir diğer Hak tecellisi ile münasebetinin aşk haliyle bilinip idrak edilmesidir…

…”Benim kadınlara ihtiyacım yok” diyen ve evlenen Peygamber’e sonsuz selam olsun!...

…Aşk, “Rabbim, bana eşyanın aslını göster” duasına Tanrı’nın verdiği cevaptır…

…”Yerlere, göklere sığmam ama seven kulumun kalbine sığarım”...

…Rabbim, sen dünyayı da, ahireti de isteyene verirsin. Ama kendini, yalnız sevdiklerine ve seni sevenlere verirsin…

…”Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır”
Orada ne bedenlerin ağırlığı, ne düşmanların engelleri, ne mekanın darlığı, ne de zamanın kifayetsizliği vardır.
Öyleyse ey Sevgili, sen aşkımızın bu dünyadaki neticesine değil, ahiretteki meyvelerine bak. Biliyorsun, dünya ahiretin tarlasıdır…

…Sen, Tanrı’nın “Rabbine dön, cennete gir” sözüne layıksın,
Benim seni nefsime çağırmama değil…

…Kalplerimizi çekip alanın Tanrı değil, bir insan olduğunu zannederler…

Âşık, sevgiliden razıdır. Razı olmadığı tek şey, sevgiliden razı olmayan nefis halidir. Ve hâlâ nefsinden kurtulamayışıdır…

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !